Acceptatievoorwaarden P. Knobel & Zn B.V.

In de acceptatievoorwaar-den van P. Knobel & Zn. B.V. staat beschreven welke materialen onder welke voorwaarden worden geaccepteerd.

Materialen die onder de WEEE-wetgeving vallen worden geaccepteerd, mits deze separaat worden aangeboden.

Klik hier voor de acceptatievoorwaarden voor leveringen van ferro en non-ferro materiaal aan P. Knobel & Zn. B.V.